Jack Banduch & Simon Grunert

An ongoing conversation between Simon Grunert and Jack Banduch

 

001

001

 

002

002

 

003

003

 

007

004

 

008

005

 

004

006

 

006

007

 

009

008

 

014

009

 

013

010

 

0012

011

 

011

012

 

015

013

 

010

014

 

 

 

 

Simon Grunert’s website 

Jack Banduch’s website 

 

 

 

 

Advertisements